Stichting Cycle for Good is een non-profit organisatie.

Doelstelling Cycle for Good:
We hebben als doelstelling om onderwijs, voedsel en onderdak aan Burmese vluchtelingenkinderen te bieden die in ‘Dormitory 2’ in het vluchtelingenkamp Mae La Oon te Thailand wonen.

We hebben gemiddeld 6500,- euro per jaar nodig om de ‘Dormitory 2’ kinderen te voorzien van alle basisbehoeften, het financieren van de schoolkosten en de renovatiekosten van de gebouwen waarin ze wonen.

Als we meer donaties ontvangen dan we nodig hebben om de Birmese vluchtelingen kinderen van hun basisbehoeften te voorzien (voor het huidige en komende schooljaar), dan zullen we met de extra donaties andere organisaties of initiatieven ondersteunen die vluchtelingenhulp (wereldwijd) bieden.

Alle donaties gaan voor 100% naar de hulp aan vluchtelingen.

Bestuur
Stichting Cycle for Good heeft 3 bestuursleden:
Secretaris: Thomas Schellekens
Voorzitter: Frouke Russchen
Penningmeester: Kiran Chauhan

Het beloningsbeleid: Er is geen beloning voor (de diensten van) de beleidsbepalers/bestuur. Er zijn geen medewerkers in dienst. Gemaakte onkosten van het bestuur zijn op eigen rekening.

Publicatie jaarverslagen:
De Jaarverslagen worden ieder jaar gepubliceerd in Juni. Wij hebben hiervoor gekozen omdat de financien berekend worden over een periode van een schooljaar. Ieder schooljaar loopt van Juni t/m Mei. Omdat we een Ambi verplichting hebben vanaf januari 2022, zal het eerste jaarverslag 1,5 jaar behelsen (de helft van schooljaar 2021-2022 en een vol schooljaar 2022-2023). Dit wordt gepubliceerd in Juni 2023.

Actuele beleidsplan en een overzicht van de geschatte kosten ‘Dormitory 2’ januari 2022-december 2024

Gegevens Stichting Cycle for Good
RSIN: 863572194
KvK nummer: 85283231
Vestigingsadres: Anton Petershof 28, 1065SL, Amsterdam
Email: cycleforgood12000@gmail.com